Diagnostyka zakażeń

1.Toxo InG
2.Toxo IgM
3.Rubella IgG
4.Rubella IgM
5.HBsAg
6.anty HCV
7.Test potwierdzenia HBsAg /-/
8.Borrelia IgG
9.Borrelia IgM
10.Anty HBs
11.HTV Combi /wymagana zgoda pac jęta na wykonanie badania/

ZAKRES BADAŃ

Wykonujemy badania podstawowe oraz specjalistyczne. Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną, posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiające szybkie i sprawne badanie, jesteśmy w stanie wykonać wszelkie badanie tzw. nietypowe oraz w tym zakresie doradzić przesyłając wyniki do wybranego Ośrodka.
Istnieje także możliwość przyjazdu do domu chorego celem pobrania krwi i przeprowadzeniu badań w zakładzie.