Badania serologiczne

1.VDRL
2.Odczyn Coombsa – podwykonawca
3.Grupa krwi w układzie ABO, Rh, przeciwciała
/badanie jednokrotne – zaświadczenie/ – podwykonawca 35.00 zł

ZAKRES BADAŃ

Wykonujemy badania podstawowe oraz specjalistyczne. Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną, posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiające szybkie i sprawne badanie, jesteśmy w stanie wykonać wszelkie badanie tzw. nietypowe oraz w tym zakresie doradzić przesyłając wyniki do wybranego Ośrodka.
Istnieje także możliwość przyjazdu do domu chorego celem pobrania krwi i przeprowadzeniu badań w zakładzie.