Badania koagulologiczne

1.Czas krwawienia
2.Czas krzepnięcia
3.Wskaźnik protrombinowy – INR
4.APTT /czas krzepnięcia koalinowo kefalinowy/
5.Fibrynogen
6.D-Dimer /ilościowo-analizator 800/

ZAKRES BADAŃ

Wykonujemy badania podstawowe oraz specjalistyczne. Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną, posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiające szybkie i sprawne badanie, jesteśmy w stanie wykonać wszelkie badanie tzw. nietypowe oraz w tym zakresie doradzić przesyłając wyniki do wybranego Ośrodka.
Istnieje także możliwość przyjazdu do domu chorego celem pobrania krwi i przeprowadzeniu badań w zakładzie.