Badania biochemiczne

1.Bilirubina całkowita
2.Bilirubina bezpośrednia
3.Glukoza
4.Kreatynina w surowicy
5.Kreatynina w moczu
6.Mocznik
7.Kwas moczowy
8.Cholesterol całkowity
9.HDL cholesterol
10.LDL cholesterol /kalkulowany/
11.Trójglicerydy
12.Białko całkowite
13.Wapń w surowicy
14.Wapń w moczu
15.Fosfor w surowicy
16.Fosfor w moczu
17.Chlorki
18.Sód
19.Potas
20.Magnez
21.Żelazo
22.Utajona zdolność wiązania żelaza /UIBC/
23.Feerytyna
24.Transferyna
25.ASO /ilościowe/
26.Latex R
27.Test Waalery-Rosego
28.Test CRP /ilościowy/
29.Seromukoid /MPT/
30.Orozomukoid /AAGP2/
31.Elektroforeza białek /z białkiem całkowitym/
32.Karbamazepina
33.Kwas walproinowy w surowicy
34.Próba tymolowa – do wyczerpania odczynnika
35.Aminotransferaza alaninowa /ALAT/
36.Aminotransferaza asparaginowa /ASPAT/
37. GGTP
38.Fosfataza alkaliczna /ALP/
39.Dehydrogenaza mleczanowa LDH
40.Kinaza keratynowa /CK/
41.Amylaza w surowicy
42.Amylaza w moczu
43.Lipaza
44.Albumina
45.Pełny profil glukozy /godz. 7-11-17-20/
46.Skrócony profil glukozy /godz.7-11-17/
47.Glukoza po posiłku /godz. 7-11/
48.Test obciążenia glukozą /0-1-2/
49.Skrócony test obciążenia glukozą /0-1/
50.Skrócony test obciążenia glukozą /0-2/
51.Hemoglobina glikowana HbAlc
52.Klirans kreatyniny endogennej

ZAKRES BADAŃ

Wykonujemy badania podstawowe oraz specjalistyczne. Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną, posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiające szybkie i sprawne badanie, jesteśmy w stanie wykonać wszelkie badanie tzw. nietypowe oraz w tym zakresie doradzić przesyłając wyniki do wybranego Ośrodka.
Istnieje także możliwość przyjazdu do domu chorego celem pobrania krwi i przeprowadzeniu badań w zakładzie.